บทความประธานาธิบดีปูติน

ศูนย์รัสเซียศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้จัดพิมพ์วารสารรัสเซียศึกษาในวาระพิเศษและเป็นบทความโดยประธานาธิบดีแห่งสหพันธรัฐรัสเซีย ซึ่งได้แปลมาเป็นภาษาไทย

ในเดือนตุลาคม 2563 โดยการพิมพ์วารสารในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากสถานเอกอัครราชทูตรัสเซีย ประจำประเทศไทย ในการแปลบทความของประธานาธิปดีวลาดีมีร์ ปูติน ในหัวข้อ ความรับผิดชอบร่วมกันต่อประวัติศาสตร์ และอนาคต บทเรียนจริงจากวันครบรอบ 75 ปี การสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ 2 โดยวารสารนั้นสามารถค้นหาได้จากห้องสมุด และในมหาวิทยาลัย และยังสามารถดาวน์โหลดได้ตามลิงค์ด้านล่างนี้

ที่มา: The Embassy of Russia, Thailand

ประธานาธิบดี วลาดีมีร์ ปูติน แห่งสหพันธรัฐรัสเซีย