การสนับสนุนด้านกีฬา

สโมสรเทเบิลเทนนิส

สโมสรเทเบิลเทนนิสเพจเที่ยวรัสเซีย-Defensive จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นการสนับสนุนทางด้านกีฬาและส่งเสริมการท่องเที่ยวรัสเซียให้ได้รู้จักกันกันมากขึ้นโดยใช้กีฬาเป็นสื่ออย่างสร้างสรรค์

ทางเพจมีความตั้งใจที่จะนำนักกีฬาจากประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันต่างๆ ที่จัดขึ้นในประเทศรัสเซียในอนาคต