เวลาทำการ และวันหยุด

วันหยุดประจำปีของประเทศรัสเซีย ปี พ.ศ. 2564

1 มกราคมวันศุกร์วันปีใหม่ วันหยุดประจำปี / วันหยุดราชการ
4 มกราคมวันจันทร์วันหยุดปีใหม่วันหยุดประจำปี / วันหยุดราชการ
5 มกราคมวันอังคาร วันหยุดปีใหม่วันหยุดประจำปี / วันหยุดราชการ
6 มกราคมวันพุธวันหยุดปีใหม่วันหยุดประจำปี / วันหยุดราชการ
7 มกราคมวันพฤหัสวันคริสต์มาสรัสเซียวันหยุดประจำปี / วันหยุดราชการ
8 มกราคมวันศุกร์วันหยุดปีใหม่วันหยุดประจำปี / วันหยุดราชการ
23 กุมภาพันธ์วันอังคารDefender of the Fatherland Dayวันหยุดประจำปี / วันหยุดราชการ
8 มีนาคมวันจันทร์International Women’s Dayวันหยุดประจำปี / วันหยุดราชการ
1 พฤษภาคมวันเสาร์Spring and Labor Dayวันหยุดประจำปี / วันหยุดราชการ
3 พฤษภาคมวันจันทร์ชดเชย Spring and Labor Dayวันหยุดประจำปี / วันหยุดราชการ
9 พฤษภาคมวันอาทิตย์Victory Dayวันหยุดประจำปี / วันหยุดราชการ
10 พฤษภาคมวันจันทร์ ชดเชย Victory Dayวันหยุดประจำปี / วันหยุดราชการ
12 มิถุนายน วันเสาร์Russia Dayวันหยุดประจำปี / วันหยุดราชการ
14 มิถุนายน วันจันทร์ชดเชย Russia Dayวันหยุดประจำปี / วันหยุดราชการ
4 พฤศจิกายนวันพฤหัสUnity Dayวันหยุดประจำปี / วันหยุดราชการ