รถไฟใต้ดินมอสโก (Moscow Metro)

มอสโกเป็นประเทศที่ระบบการขนส่งรถไฟใต้ดินที่ครอบคลุมและดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลก นอกจากนั้นบางสถานีได้ออกแบบได้สวยงามอลังการมาก รถไฟใต้ดินมอสโกถือกำเนิดขึ้นเมื่อ 15 พฤษภาคม ค.ศ. 1935 (เมื่อ 87 ปีที่แล้ว) ปัจจุบัน มีสถานี 250 สถานี รวม โมโนเรล 6 สถานี และสายวงกลมมอสโกเซนเตอร์ 31 สถานี เป็น 287 สถานี เจ้าของคือรัฐบาลมอสโก ปัจจุบันมีสายการเดินทางทั้งสิ้น 17 สาย โดยสายสีแดงนั้นเป็นสายแรกที่สร้างขึ้น

ระยะเวลาการรอคอยรถไฟในเมืองหากเป็นช่วงเวลาเร่งด่วนรถไฟจะมาภาย 1-2 นาที นั่นหมายถึง ใน 1 ชั่วโมงจะมีรถไฟวิ่งไป 30 ขบวน สำหรับในช่วงเวลาปกติรถไฟจะมีระยะรอแต่ละขบวนประมาณ 4-7 นาที

สำหรับการท่องเที่ยวโดยรถไฟใต้ดินในกรุงมอสโกนั้น สามารถซื้อตั๋วเป็นเที่ยวๆ หรือซื้อเป็นบัตรเติมเงิน Troika, หรือพวกบัตรวัน เช่น 1, 3, 5 วัน เป็นต้น ตามความต้องการการใช้งาน จากสถิติการใช้งาน 3 วัน นักท่องเที่ยวไทยมักจะใช้การเดินทางประมาณ 20 เที่ยว/คน เพื่อเดินทางท่องเที่ยวในกรุงมอสโกตามสถานที่ต่างๆ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s