กระแสไฟฟ้า

ปลั๊กไฟที่ใช้ในประเทศรัสเซีย

ที่ประเทศรัสเซียดีอย่างที่ระบบกระแสไฟฟ้าจะเหมือนกับประเทศไทย นั่นคือ 220 โวลต์ โดยจะมีความต่างกันก็ตรงปลั๊ก และเต้าเสียบ โดยของประเทศรัสเซียนั้น ตัวปลั๊กเองจะเป็นแบบขากลม 2 ขา และตัวเต้าเสียจะเป็นรูกลม 2 รู เบ้าจะลึกและเป็นทรงกลม ซึ่งขนาดของรูกลม และความกว้างระหว่างขาปลั๊กและรูเต้าเสียบจะเหมือนเครื่องใช้ไฟฟ้าในประเทศไทยบางประเภท ซึ่งหากเราจะใช้ปลั๊กเสียบแบบแบน 2 ขา จะต้องเตรียมหา adapter เพื่อต่อให้เป็นขากลม 2 ขาก่อนที่จะไปใช้งานที่ประเทศรัสเซีย แนะนำให้ซื้อจากเมืองไทยไปเลย เพราะที่ประเทศรัสเซียอาจจะหาซื้อยากเนื่องจาก ที่นั่นมักจะขายอุปกรณ์ไฟฟ้าที่แปลงไฟจากประเทศรัสเซียไปประเทศอื่นๆ ซะเป็นส่วนใหญ่ อาจก่อให้เกิดความยุ่งยากหากลืมนำมาจากไทย