เกี่ยวกับเรา

เพจเที่ยวรัสเซียเป็นศูนย์ข้อมูลการเที่ยวรัสเซียสำหรับนักท่องเที่ยวไทย เกิดขึ้นในปี ค.ศ. 2010 เพื่อช่วยเหลือในการให้ข้อมูลโดยทั่วไปเกี่ยวกับการท่องเที่ยวในประเทศรัสเซีย ในวันที่ข้อมูลต่างๆ หาได้ยาก จนเกิดแนวคิดที่จะช่วยเหลือนักท่องเที่ยวให้เข้าใจการท่องเที่ยวในประเทศรัสเซียและได้รับข้อมูลที่มีความถูกต้องมากที่สุด

ประเทศรัสเซียเป็นประเทศที่มีพื้นที่ขนาดใหญ่ที่สุดในโลก เป็นหนึ่งในมหาอำนาจของโลก มีความเป็นมาทางด้านประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม วัฒนธรรม และภาษามาอย่างยาวนาน การเดินทางไปเที่ยวนักท่องเที่ยวควรมีความรู้เพื่อให้การท่องเที่ยวในประเทศรัสเซียเป็นไปอย่างราบรื่นและมีความเข้าใจในความแตกต่าง ตลอดจนความเข้าใจกันและกันในบริบทของการท่องเที่ยวในรัสเซีย

ปัจจุบันแอดมินและทีมงานบริหารเพจเที่ยวรัสเซียทำหน้าที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวรัสเซียในประเทศไทย โดยสามารถติดตามได้ที่ www.facebook.com/pagetiewrussia และ www.tourism-russia.com

วัตถุประสงค์หลัก คือเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ไทย-รัสเซีย ในด้านการท่องเที่ยว ธุรกิจ และการพัฒนาสังคม ให้การท่องเที่ยวรัสเซียเป็นเรื่องง่ายยิ่งขึ้นสำหรับทุกคน เราต้องการเห็นการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และเป็นตัวอย่างที่ดีของเพจท่องเที่ยวในประเทศไทย