ภาพรวมของประเทศรัสเซีย

ภาพ : Britannica Inc.

ภูมิศาสตร์

สหพันธรัฐรัสเซียมีดินแดนอันกว้างใหญ่ และครอบคลุมพื้นที่แถบตะวันออกเฉียงเหนือเหนือของทวีปยูเรเชีย และทวีปยุโรป โดยจุดที่ห่างไกลกันที่สุดของพรหมแดนประเทศรัสเซีย จะเป็นเมืองคาลินินกราดที่ติดต่อกับโปแลนด์ทางตะวันตก และไปหมู่เกาะคูริลทางด้านตะวันออก โดยมีระยะห่างมากถึง 8,000 กิโลเมตร ทำให้ประเทศรัสเซียนั้นมีเขตเวลาถึง 11 เขตเวลา นอกนั้นนั้นแล้ว ประเทศรัสเซียยังมีเขตป่าสงวนที่ใหญ่ที่สุดในโลก และถูกขนานนามว่าเป็น “ปอดของยุโรป” รัสเซียยังมีทางออกสู่มหาสมุทรถึงสามแห่ง ได้แก่มหาสมุทรแอตแลนติก อาร์กติก และแปซิฟิก จึงทำให้รัสเซียเป็นประเทศที่มีบทบาทสำคัญต่อห่วงโซ่อุปทานของสินค้าประมงในโลกของเรา

พื้นที่ส่วนใหญ่ของรัสเซียเป็นที่ราบกว้างใหญ่ ทางตอนใต้ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสเตปป์ มีป่าไม้มากทางตอนเหนือ และมีพื้นที่แบบทุนดราตามชายฝั่งทางเหนือ เทือกเขาจะอยู่ตามชายแดนทางใต้ เช่นเทือกเขาคอเคซัส ซึ่งมียอดเขาเอลบรุส ที่มีความสูง 5,642 เมตรและเป็นจุดสูงสุดของรัสเซีย และยุโรป หรือเทือกเขาอัลไต และทางตะวันออก เช่นเทือกเขาเวอร์โฮยันสค์ หรือภูเขาไฟในแหลมคัมชัตคา เทือกเขาอูรัลทางตะวันตกวางตัวเหนือใต้และเป็นเขตแดนทางธรรมชาติของทวีปเอเชียและทวีปยุโรป

รัสเซียมีชายฝั่งที่ยาวถึง 37,000 กิโลเมตร ตามแนวมหาสมุทรอาร์กติก มหาสมุทรแปซิฟิก ทะเลบอลติก ทะเลอะซอฟ ทะเลดำ และทะเลแคสเปียน นอกจากนั้น รัสเซียยังมีทางออกสู่ทะเลแบเร็นตส์ ทะเลขาว ทะเลคารา ทะเลแลปทิฟ ทะเลไซบีเรียนตะวันออก ทะเลชุกชี ทะเลเบริง ทะเลโอค็อตสก์ และทะเลญี่ปุ่น เกาะและหมู่เกาะที่สำคัญได้แก่ หมู่เกาะโนวายาเซมเลีย หมู่เกาะฟรัสซ์โยเซฟแลนด์ หมู่เกาะเซเวอร์นายาเซมเลีย หมู่เกาะนิวไซบีเรีย เกาะแวรงเกล เกาะคูริล และเกาะซาคาลิน เกาะดีโอมีด (ซึ่งเกาะหนึ่งปกครองโดยรัสเซีย ส่วนอีกเกาะปกครองโดยสหรัฐอเมริกา) อยู่ห่างกันเพียง 3 กิโลเมตร และเกาะคุนาชิร์ก็อยู่ห่างจากฮอกไกโดเพียงประมาณ 20 กิโลเมตร

ภาษา

ในประเทศรัสเซียใช้ภาษาราชการเพียงภาษาเดียวนั่นคือภาษารัสเซีย อย่างไรก็ตาม ชาวรัสเซียจำนวนมากสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับหนึ่ง แต่ก็ยังมีคนรัสเซียอีกมากที่ไม่รู้ภาษาอังกฤษ เนื่องจากรัสเซียเป็นประเทศที่ใหญ่และประกอบไปด้วยผู้คนจากหลากหลายชาติพันธุ์ และหลายชาติพันธุ์ก็ยังมีภาษาท้องถิ่นของตัวเอง แล้วได้มาหลอมรวมกันในประเทศรัสเซีย และใช้ภาษารัสเซียเป็นหลักในการสนทนา แต่ปัจจุบัน ในเมืองใหญ่ๆ คนที่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วรับกับบทบาทของประเทศรัสเซียในสังคมโลก

ดังนั้น แม้ว่าคุณจะไม่เข้าใจภาษารัสเซียคุณก็ยังสามารถเพลิดเพลินกับการเที่ยวรัสเซียได้ แต่ถ้าคุณรู้จักภาษารัสเซียที่ใช้ในชีวิตประจำวันไว้สักเล็กน้อย ก็จะทำให้การเดินทางท่องเที่ยวของคุณสะดวกสบายมากขึ้น การท่องจำคำศัพท์ที่เป็นประโยชน์เพียงไม่กี่คำอาจก่อให้เกิดความแตกต่างได้อย่างมากมายสำหรับการท่องเที่ยวในประเทศรัสเซีย

ประชากร

ประเทศรัสเซียมีประชากรกว่า 144 ล้านคน และชาวรัสเซียส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในเขตเมืองที่มีประชากรอยู่อย่างหนาแน่น เมืองหลวงของประเทศสหพันธรัฐรัสเซีย คือ กรุงมอสโก มีเมืองใหญ่อันดับสอง คือ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ส่วนประชากรในพื้นที่เมืองมอสโก ซึ่งรวมถึงตัวเมืองและปริมณฑลมีประมาณ 12 ล้านคน