ความต่างของเวลาในรัสเซีย

ประเทศรัสเซียได้แบ่งออกเป็น 11 เขตเวลา (Time zones) โดยเริ่มจาก GMT+2 ที่เมืองคาลินินกราด ดินแดนในทวีปยุโรปที่ไม่ติดกับเขตแผ่นดินใหญ่ของประเทศรัสเซีย จนไปถึง GMT+12 ที่ภูมิภาคตะวันออกไกลในแถบคาบสมุทรคัมชัทก้า (Kamchatka)

หากแบ่งเป็นการเรียกเขตเวลาตามเมืองสำคัญๆ ในประเทศรัสเซีย จะได้ดังต่อไปนี้

 1. เมือง Kaliningrad – GMT+2
 2. เมือง Moscow – GMT+3
 3. เมือง Samara – GMT+4
 4. เมือง Yekaterinburg – GMT +5
 5. เมือง Omsk – GMT+6
 6. เมือง Krasnoyarsk – GMT+7
 7. เมือง Irkutsk – GMT+8
 8. เมือง Yakutsk – GMT+9
 9. เมือง Vladivostok – GMT+10
 10. เมือง Magadan – GMT+11
 11. คาบสมุทร Kamchatka – GMT+12

สรุปง่ายๆ คือ หากเราเดินทางไปมอสโก เวลาของมอสโก (GMT+3) จะช้ากว่าประเทศไทย (GMT+7) เป็นจำนวน 4 ชั่วโมง เช่น เวลาเที่ยงตรงที่มอสโก ที่ไทยจะเป็นเวลา 16.00น.

ดุเวลามอสโก (Moscow) – MOSCOW TIME ที่นี่