บัตรเข้าชมสถานที่ต่างๆ

บัตรเข้าชมสถานที่ต่างๆ

การสั่งซื้อ

ตามช่องทางต่อไปนี้

  1. เพจเที่ยวรัสเซีย Inbox เวลาและสถานที่ที่ต้องการเข้าชม
  2. Whatsapp 096-740-3766 ติดต่อทางนี้ได้ครับ
  3. Line official ID : @web7976n
  4. Email: info@tourism-russia.com

A. พิพิธภัณฑ์ในเครมลิน มอสโก

พิพิธภัณฑ์ในเครมลินหลักประกอบด้วย 2 ส่วน

  1. Armoury Chamber หอสมบัติพระเจ้าซาร์รัสเซีย – 550 บาท/คน
  2. Kremlin Architecture Complex โบสถ์วิหารต่างๆ ภายในเครมลิน – 450 บาท/คน

B. พระราชวังฤดูหนาว หรือเฮอร์มิเทจ

พิพิธภัณฑ์ฤดูหนาวบัตรเข้าทางประตู Jordan

– ราคา 550 บาท/คน

C. พระราชวังฤดูร้อน (Peterhof) เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก

  1. Grand Palace – 950 บาท / คน
  2. Lower Park (ค่าเข้าสวน) – 850 บาท/คน

D. พระราชวังแคทเทอรีน (Catherine Palace)

  1. Catherine Palace + Park – 1000 บาท/คน

E. ล่องเรือมอสโก (Radisson Cruise)

ราคาโดยประมาณ 1000-1700 บาท/คน ตามช่วงเวลาที่จองในแต่ละวันแต่ละรอบ

Moscow Kremlin