หนังสือเดินทาง และวีซ่าเข้าประเทศรัสเซีย

หนังสือเดินทาง

การเดินทางไปต่างประเทศนั้นจะต้องมีหนังสือเดินทางมีอายุใช้งานมากกว่า 6 เดือน

สามารถดูรายละเอียดการทำหนังสือเดินทางได้ที่เว็บไซต์ : กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ

เที่ยวรัสเซียแบบไม่ต้องขอวีซ่า

สำหรับผู้ที่ประสงค์จะเดินทางไปประเทศรัสเซียเพื่อท่องเที่ยวและพำนักไม่เกิน 30 วันไม่ต้องขอวีซ่า

ความตกลงร่วมกันว่าด้วยการยกเว้นการตรวจลงตราระหว่างไทยกับรัสเซีย

ดาวน์โหลดเอกสาร

ภาษาไทย

ภาษาอังกฤษ

ภาษารัสเซีย

ที่มาของเอกสาร : สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงมอสโก

เที่ยวรัสเซียแบบขอวีซ่า

สำหรับผู้ที่ประสงค์จะพำนักที่ประเทศรัสเซียนานกว่า 30 วัน

หากผู้ยื่นประสงค์จะพำนักในประเทศรัสเซียเกิน 30 วัน หรือไปทำงาน หรือมีวัตถุประสงค์อื่นๆ จะต้องยื่นขอวีซ่าโดยยื่นขอวีซ่าได้ที่สถานเอกอัครราชทูตรัสเซีย ประจำประเทศไทย

สถานเอกอัครราชทูตรัสเซียประจำประเทศไทย

ที่อยู่ 78 ถนนทรัพย์ สุรวงศ์ บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

ซอย สันติภาพ ป้ายลูกศร “Visa Section

แผนกกงสุล โทร (+66 2) 234-20-12

แฟกซ์:(+66 2) 268-11-66

E-mail:consulbkk@gmail.com

การขนส่งสาธารณะ

สถานีรถไฟใต้ดินที่ใกล้ที่สุด สถานี”สามย่าน”

สถานีที่ใกล้ที่สุด รถไฟฟ้า บีทีเอส สถานี”ช่องนนทรี”

แผนที่กูเกิล https://goo.gl/maps/KyJMGCUsmmx8iZK99

ข้อมูลเพิ่มเติม เรื่องวีซ่า คลิก