เงินตรา

สกุลเงินและการแลกเปลี่ยนเงินตรา

ภาพจาก The Moscow Times

ประเทศรัสเซียใช้เงินสกุลรูเบิล โดยมีหน่วยย่อยของรูเบิลคือโคเปค โดยที่หนึ่งรูเบิลมีมูลค่าเท่ากับหนึ่งร้อยโคเปค
เงินรูเบิลจะนิยมเขียนแสดงตามป้ายราคาด้วยตัวย่อในภาษารัสเซียว่า руб (rub) แต่ก็มีการใช้สัญลักษณ์หรือตัวย่อแบบอื่น ๆ อยู่บ้าง เช่น Р (ย่อมาจาก ‘รูเบิลรัสเซีย’ ที่เขียนด้วยอักษรซีริลลิก) ₱ เป็นต้น

ภาพจาก The Moscow Times