สถานที่ที่ใช้บัตร city pass เข้าได้ฟรี ! 1 เมษา – กันยา 2018

สถานที่ที่ใช้บัตร city pass เข้าได้ฟรี ! 1 เมษา – กันยา 2018 “ตอนนี้ City pass ใช้ได้กับรถไฟเชื่อมสนามบินเข้าเมืองที่มอสโกแล้วนะครับ จองในเว็ปได้เลย เวลาใช้ ปรินท์ QR code มาใช้ที่สถานีต้นทางเลยครับ ส่วน ฟรีซิมการ์ด ให้แจ้ง เจ้าหน้าที่ตอนรับเลยนะครับ เค้าจะเอาให้ ถ้าไม่แจ้งก็ไม่ได้ครับ” ใช้โค๊ดคำว่า pagetiewrussia รับส่วนลดเพิ่มอีก อันไหนเด็ดๆ แอดมินทำเครื่องหมาย *** ไว้ให้แล้ว สถานที่รับบัตรที่บูทชั้น 1 ของ City Expert GUM ซื้อบัตรที่ https://russiacitypass.com/en/buy (สกุลดอลล่าห์สหรัฐ) กรุงมอสโก มีดังต่อไปนี้ 1 The Moscow Kremlin (ไม่รวมส่วน ขุมทรัพย์พระเจ้าซาร์ ตรงนั้นต้องซื้อเพิ่มนะครับ อันนี้จะเป็นส่วนวัง กับโบสถ์ต่าง)*** 2 State…