เข็มธงสหภาพโซเวียต

ราคา 300 บาท หากต้องการสั่งซื้อ กรุณากรอกใบสั่งซื้อด้านล่างพร้อมกับโอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์

ชื่อบัญชี จารุภัทร์ ปานพรหมินทร์ เลขที่บัญชี 0038-406-7863 และโทรแจ้งการโอนเงินที่ 092 563 2777 หรือ ส่งหลักฐานการโอนเงินมาที่ panprommin@gmail.com

ใบสั่งซื้อ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s