แนะนำเมืองหลวงเก่า

เมือง : เซ็นต์ปีเตอร์เบิร์ก  ชื่อภาษารัสเซีย : Санкт-Петербург (ซัง-ปีเตอร์-บูรก์) ชื่อเล่น Питер (ปี-เตอร์) ประชากร : 5 ล้านคน  สถานะ : เมืองใหญ่อันดับสองของประเทศรัสเซีย  ขนาดเมือง : 1439 ตารางกิโลเมตร ภาษาที่ใช้ : รัสเซีย  ศาสนาหลัก : คริสต์ นิกายออโธดอกซ์ การคมนาคมขนส่ง : ระบบขนส่งสาธารณะครบวงจร  สนามบินหลัก : พูลโคว่า (LED)  สถานีรถไฟหลัก : สถานีมอสโก, สถานีฟินแลนด์, สถานีลาโดชสกาย่า สถานีวิเทียฟสกี้ ศูนย์กลางของเมือง : จตุรัสพระราชวัง ถนนเนียฟสกี้ พรอสเปค สถานีท่องเที่ยวสำคัญ : พระราชวังฤดูหนาว พระราชวังฤดูร้อน  ใหม่ล่าสุด ซื้อหนังสือ “เที่ยวรัสเซีย” ผ่านแอพฯ ของ…