รวมสถานที่ท่องเที่ยวในกรุงมอสโก 

รวมสถานที่ท่องเที่ยวในกรุงมอสโก Moscow Touristic landmarks 1. จตุรัสแดง (Red Square)  2. โบสถ์เซนต์บาซิล (St.Basil Cathedral) 3. ห้างกุม (GUM)  4. พระราชวังเครมลิน (Kremlin) 5. โบสถ์โดมทอง (St.Savior Cathedral) 6. กอร์กี้ ปาร์ค (Gorgy Park) 7. พิพิธภัณฑ์อวกาศ (Museum of Cosmonautics)  8. ศูนย์นิทรรศการสินค้าเกษตรแห่งสหภาพโซเวียต (all Russians exhibition center)  9. ถนนคนเดินอารบัท (Arbat walking street) 10. พิพิธภัณฑ์เทียทยาคอฟ แกเลอรี่ (Tretyakov gallery) 11. วังซาริซิน่า (Tsaritsyno Palace) 12. มหาวิทยาลัยมอสโก (Moscow state…