แผนการใช้งาน Russia City Pass ให้คุ้มค่า  วันที่ 1  รับบัตรซิตี้พาสที่ห้างกุม 10.00 น.  10.15-12.00 จากห้างกุม ให้ขึ้นรถแดง Hop in hop off ชมเมืองรถจะมี 2 สาย ให้นั่งให้ครบ จะได้เก็บสถานที่เที่ยวจนครบ โดยรถจะผ่าน  สายแดง 1. กระทรวงการต่างประเทศ  2. ถนนคนเดินอารบัท  3. จตุรัสแดง  4. โบสถ์เซนต์ซาเวียร์ หรือ โบสถ์โดมทอง  5.แม่น้ำมอสโก  สายเขียว  1. ผ่านโรงแรมเรดิสัน รอยัล 2. ทำเนียบรัฐบาล (ทำเนียบขาว) 3. ตึก 7 พี่น้อง  4. มหาลัยมอสโก  5. แม่น้ำมอสโก   12.00น  ให้ลงรถที่โรงแรมเรดิสัน รอยัล (Redisson…