เซนต์ปีเตอรสเบิร์ก ซิตี้พาส

SAINT PETERSBURG Update สถานที่เที่ยว และทัวร์สำหรับบัตร Saint Petersburg City Pass ✔ใช้โค๊ดคำว่า pagetiewrussia รับส่วนลดเพิ่มอีกสถานที่รับบัตรที่บูท ของ City Expert Catherdral of Christ of Savior สำหรับมอสโก และ Soviet Arcade Museum สำหรับเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ซื้อบัตรที่ https://russiacitypass.com/en/buy(สกุลดอลล่าห์สหรัฐ) ✔Download ฟรี ebook สองภาษา อังกฤษ รัสเซียคลิกดาวน์โหลด ที่ https://drive.google.com/open?id=1B08iKRM6MFQdy-Km8AINfO0xrNU1wGCK

มอสโก ซิตี้ พาส

MOSCOW Update สถานที่เที่ยว และทัวร์สำหรับบัตร Moscow City Pass ✔ใช้โค๊ดคำว่า pagetiewrussia รับส่วนลดเพิ่มอีก สถานที่รับบัตรที่บูท ของ City Expert Catherdral of Christ of Savior สำหรับมอสโก และ Soviet Arcade Museum สำหรับเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ซื้อบัตรที่ https://russiacitypass.com/en/buy (สกุลดอลล่าห์สหรัฐ) ✔Download ฟรี ebook สองภาษา อังกฤษ รัสเซีย คลิกดาวน์โหลด ที่ https://drive.google.com/open?id=1B08iKRM6MFQdy-Km8AINfO0xrNU1wGCK